2009 metų direktorės ataskaita apie įstaigos veiklą

`