Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2017-12-31

`