Turto naudojamo pagal finansinę nuomą balansinė vertė (panauda) 2017-12-31

`