Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2017-12-31

`