Bendradarbiavimas

       Pagrindiniai lopšelio-darželio „Žilvitis“ socialiniai partneriai – ugdytinių tėvai (globėjai). Socialinė partnerystė orientuota į kryptingą, produktyvią veiklą su švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, mokslo institucijomis.
       „Žilvitis” bendrauja ir bendradarbiauja su jo veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis. Taip pat su Panevėžio visuomenės sveikatos centru, Valstybine veterinarijos tarnyba, Vaikų teisių apsauga, Pedagogų švietimo centru, sporto institucijomis. Lopšelis - darželis palaiko ryšius su kitomis Panevėžio miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, mokyklomis.
        
Lopšelis-darželis vykdo bendradarbiavimo sutartis su šiomis įstaigomis:

Panevėžio lopšelis-darželis „Žilvinas”;
Panevėžio lopšelis-darželis „Gintarėlis“;
Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija;
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija;
Panevėžio Žemynos progimnazija;
Panevėžio „Ąžuolo" pagrindinė mokykla;
Panevėžio visuomenės sveikatos biuras;
Viešoji įstaiga „Vaiko labui”;
Panevėžio kolegija;
Šalies lopšeliai-darželiai „Žilvitis”.
`