Laisvos vietos

Laisvos vietos

Grupės amžiaus tarpsnis

Vaikų skaičius, kurį galime priimti
2017 m. rugsėjo mėnesį

1–7 m.

0

2–3 m.

0

2–7 m.

0

3–7 m.

2

6–7 m.

1

 

 

INFORMACIJA BUS ATNAUJINTA KIEKVIENO MĖN. 5 DIENĄ.

 

 

 

 

 

 

`